Anasayfa  /  Geri   /  Site İçi Arama

 

 
 

Başvuru Formları - Dilekçe Örnekleri

İşyerinde Bulunması Gereken Kriterler

Sıhhi İşyerlerinden İstenecek Evrak Listesi

Gayrısıhhi İşyerlerinden İstenecek Evrak Listesi

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri Evrak Listesi

Mesul Müdür İçin İstenecek Evrak Listesi

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Talep Sahiplerinden İstenen Belgeler

Diğer Muhtelif İşlemler İçin Belgeler

Emlak-Tapu-İstimlak-İfraz-Tevhid Vb İşlemleri İçin Belgeler

Evlenme İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

İmar İle İlgili İşlemler İçin Gerekli Belgeler

Hazırlanan Belgeler..

BAŞVURU FORMLARI - DİLEKÇE ÖRNEKLERİ:

·         Gsm Beyanmame.Doc

·         Gsm Ruhsat Beyan Formu Yeni.Doc

·         Gsm Ruhsat İçin İstenilen Evraklar (Gerçek Kişi).Doc

·         Gsm Ruhsat İçin İstenilen Evraklar (Tüzel Kişi).Doc

·         Gsm Ruhsatı Başvuru Dilekçesi (Gerçek Kişi).Doc

·         Gsm Ruhsatı Başvuru Dilekçesi (Tüzel Kişi).Doc

·         Hafta Tatili Ruhsatı Beyannamesi.Doc

·         Mesul Müdürlük Dilekçesi.Doc

·         Pazaryeri Devir Dilekçesi.Doc

·         Sıhhi Müesse Ruhsatı Başvuru Dilekçesi (Gerçek Kişi).Doc

·         Sıhhi Müesse Ruhsatı Başvuru Dilekçesi (Tüzel Kişi).Doc

·         Sıhhi Müesseler İçin İstenilen Evrak Listesi (Gerçek Kişi).Doc

·         Sıhhi Müesseler İçin İstenilen Evrak Listesi (Tüzel Kişi).Doc

·         Sıhhi İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu.Doc

·         Umuma Açık İstirahat Ve Eğlance Yerleri Başvuru Dilekçesi (Gerçek).Doc

·         Umuma Açık İstirahat Ve Eğlance Yerleri Başvuru Dilekçesi (Tüzel Kişi).Doc

·         Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri Evrakları (Gerçek Kişi).Doc

·         Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri Evrakları (Tüzel Kişi).Doc

·         Yangin_Raporu_Dilekcesi.Doc 

·         Arazi Vergisi Bildirimi 

·         Arsa Vergisi Bildirimi 

·         Bina Vergisi Bildirimi 

·         Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Mesken Formu 

·         Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul Ve Yetimlere Ait Bildirim Formu

 

İŞYERİNDE BULUNMASI GEREKEN KRİTERLER

 

• İşyerinin camında aspiratör takılı olması

• İşyeri girişinde veya camında tabela olması(Ünvan Türkçe kelimeleri içerecektir.)

• Davlumbaz bağlantısının yapılması(Lokanta,Kahvehane,Izgara Salonu vb.işyerlerinde)

• İşyerinin genel temizliğinin (Boya-Badana Bakım Onarım dahil)yapılması

• Ecza dolabı ve iş güvenliği ile ilgili uyarıcı levhaların bulunması.

 

 

      

SIHHİ İŞYERLERİNDEN İSTENECEK EVRAK LİSTESİ

 

1.Kira kontratının aslı (tapu sahipleri ile)

2.Tapu fotokopisi

3.Ustalık belgesi (Ticaret ve San.Odası kaydı olanlardan istenmez)

4.Oda kaydı ( faaliyet belgesi ) ve esnaf sicil tasdiknamesi

5.Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi(Sicil Kaydı 01/10/2003 öncesine ait ise istenir)

6.Binanın varsa mimari projesi ve inşaat ruhsatı fotokopileri

7.İnşaat ruhsatı bulunmayan ve 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış binalarda inşaat mühendisi tarafından hazırlanmış olan statik rapor , 1/50 ölçekli çizilen röleve projesi ve mühendisin Büyükşehir belediyesine kayıtlı olduğuna dair belge

8.Elektrik ve su makbuzu (2004 öncesi yapılan ve inşaat ruhsatı olmayan binalardan)

9.Yangın önlem raporu(Yönetmeliğin 5/h maddesi kapsamı dışındaki işyerlerinden ise yangın söndürme cihazı faturası istenir.)

10.Emlak bildirim beyanı

11.Plastik kapaklı dosya

.

 

      

GAYRISIHHİ İŞYERLERİNDEN İSTENECEK EVRAK LİSTESİ  

 

1.Kira kontratının aslı (tapu sahipleri ile)

2.Tapu fotokopisi

3.Ustalık belgesi (Ticaret ve San.Odası kaydı olanlardan istenmez)

4.Oda kaydı ( faaliyet belgesi ) ve esnaf sicil tasdiknamesi

5.Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi(Sicil Kaydı 01/10/2003 öncesine ait ise istenir)

6.Binanın varsa mimari projesi ve inşaat ruhsatı fotokopileri

7.İnşaat ruhsatı bulunmayan ve 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış binalarda inşaat mühendisi tarafından hazırlanmış olan statik rapor , 1/50 ölçekli çizilen röleve projesi ve mühendisin Büyükşehir belediyesine kayıtlı olduğuna dair belge

8.Elektrik ve su makbuzu (2004 öncesi yapılan binalardan istenir)

9.Yangın önlem raporu(Yönetmeliğin 5/h maddesi kapsamı dışındaki işyerlerinden ise yangın söndürme cihazı faturası istenir.)

10.Emlak bildirim beyanı

11.Plastik kapaklı dosya

Heyetçe Yerinde İstenebilecek Evraklar:

1.Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Büyükşehir Belediyesinden yol geçiş izin belgesi

2.ÇED'e tabi işyerlerinden izin belgesi

3.Deşarj İznine bağlı işyerlerinden izin belgesi

4.Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

5.Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre işyeri tabibi,diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi

6.Çevre iznine tabi ise izin belgesi

7.Faaliyet koluna göre sorumlu müdür sözleşmesi

 

                   

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İŞYERLERİNDEN İSTENECEK EVRAK LİSTESİ

 

1.Kira kontratının aslı (tapu sahipleri ile)

2.Tapu fotokopisi

3.Vergi levhası fotokopisi

4.Kimlik fotokopisi

5.Ustalık belgesi (Ticaret ve San.Odası kaydı olanlardan istenmez)

6.Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi(Sicil Kaydı 01/10/2003 öncesine ait ise istenir)

7.Oda kaydı ( faaliyet belgesi ) ve esnaf sicil tasdiknamesi

8.Binanın varsa mimari projesi ve inşaat ruhsatı fotokopileri

9.İnşaat ruhsatı bulunmayan ve 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış binalarda , inşaat mühendisi tarafından hazırlanmış olan statik rapor , 1/50 ölçekli çizilen röleve projesi ve mühendisin Büyükşehir belediyesine kayıtlı olduğuna dair belge

10.Elektrik ve su makbuzu (2004 öncesi yapılan ve inşaat ruhsatı olmayan binalardan)

11.634 sayılı Kat Mülkiyet Kanununa göre tapuda işyeri gözüken yerlerde kat maliklerinden oy çokluğu ile alınması gereken izin

12.634 sayılı Kat Mülkiyet Kanununa göre tapuda mesken gözüken yerlerde kat maliklerinden oy birliği ile alınması gereken izin

13.Yangın önlem raporu

14..Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Büyükşehir Belediyesinden yol geçiş izin belgesi

15.Emlak bildirim beyanı

16.Plastik kapaklı dosya

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EK OLARAK ALINIR.

Kahvehane, Oyun Yeri,İnternet Salonu ile kapalı ve açık olarak alkollü içecek satış yerlerinden mesafe ölçümü ve ilgili kroki ile kolluk kuvvetinin görüş yazısı

 

        

MESUL MÜDÜR İÇİN İSTENECEK EVRAK LİSTESİ

 

 

Gerçek ve tüzel kişiler için mesul müdür tayin edildiğini gösteren noter sözleşmesi

2 adet fotoğraf

   

 

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIM TALEP SAHİPLERİNDEN İSTENECEK BELGELER
 

1. Yardımdan istifade edenler asker annesi,kız veya erkek kardeşi ,asker eşi

2. Yardım talebinde bulunacak kişi asker adına muhtardan ikametgah kağıdı ile başvuruda bulunabilir.

3. Talep sahibi doldurulan formu daha sonra mahalle muhtarlığı,nüfus md,vergi dairesi,ssk,,emekli sandığı gibi kuruluşları gezdirerek başvuru formunu tamamlar.

    

DİĞER MUHTELİF İŞLEMLER İÇİN BELGELER

 

Eğlence vergisi kapatma için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Maliye yoklama tutanağı

 

Eğlence vergi beyanı için gerekli belgeler

1. Vergi levhası fotokopisi

2. Nüfüs cüzdanı fotokopisi

 

İlan ve reklam vergisi kapatma işlemi için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Maliye kapanış tutanağı

 

Motorlu taşıtlar için için gerekli belgeler

1. Ruhsat fotokopisi

2. Vergi levhasının fotokopisi

 

Şirket için gerekli belgeler

1. Vergi levhasının fotokopisi

2. Vergiye tabi olan tabelanın ölçüleri

 

Şahıs için gerekli belgeler

1. Vergi levhasının fotokopisi

2. Nüfus cüzdanı örneği

3. Vergiye tabi olan tabelanın ölçüleri

 

Diğer için gerekli belgeler

İlan ve reklam vergisi beyannamesi

 

İşgaliye yer talebi için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Yerin krokisi

3. İkametgah, nufus cüzdanı sureti

 

Pazar yerinde yer verilmesi için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. İkametgah, nufus cüzdanı sureti

3. Oda kaydı

 

       

EMLAK-TAPU-İSTİMLAK-İFRAZ-TEVHİD VB İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

HİSSE SATIŞI için gerekli belgeler

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi

3- Tapudan Takyidatlı Tapu kaydı

4- Kimlik Fotokopisi

 

KAMULAŞTIRMA için gerekli belgeler

1- Dilekçe

2- Yeni Tarihli Tapu Fotokopisi

3- Ölü Kişiler İçin Veraset İlamı

4- Vekaletname (Başvuru Sahibi Taşınmaz Sahibi Değilse)

5- Hisseli Parsellerde Taşınmaza Ait Özel Parselasyon Krokisi (Varsa)

 

Bağımsız Bölüm - Vaziyet Planı- Röperli Kroki Projesi İçin Gerekli Belgeler

1- Dilekçe

2- Bağımsız Bölüm-Vaziyet Planı-Röperli Kroki Projesi

3- Mimari Proje(Onaylı)

4- Bütün Vizelerin Yapıldığını Gösterir Ruhsat Fotokopisi

5- Harç

 

Temel Bodrum Ve Su Basman Vizesi İçin Gerekli Belgeler

1- Dilekçe

2- Harita Uygulama Sorumluluğu (Hus) Projesi

3- Ruhsat Aslı

4- Mimari Proje

5- Harç

 

Toprak Vizesi İçin Gerekli Belgeler

1- Dilekçe

2- Harita Uygulama Sorumluluğu (Hus) Projesi

3- Ruhsat Aslı

4- Mimari Proje

5- Harç

 

Harita Uygulama Sorumluluğu İçin Gerekli Belgeler

1- Dilekçe

2- Harita Uygulama Sorumluluğu (Hus) Projesi

3- Mimari Proje(Onaylı)

 

Kotlu Kroki İçin Gerekli Belgeler

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokisi

3- İmar Durumu

4- Harç

 

Madde Şerhinin Kaldırılması İçin Gerekli Belgeler

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi

3- İmar Durumu

 

Yola Terk İçin Gerekli Belgeler

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi(2 Adet)

3- İmar Durumu

4- Harita Mühendisi Tarafından Hazırlanmış Yolaterk Folyesi

5- İşlem Gören Ve Bitişiğindeki Parsellerde S.M.Ö (Sivil Mimari Örneği) Bulunması Halinde; Bursa Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' Nun İlgili Kararı

6- İşlem Gören Parselde S.M.Ö (Sivil Mimari Örneği) Bulunması Halinde; Yapının Kurul Onaylı Projesi

 

İhdas İçin Gerekli Belgeler

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi(2 Adet)

3- İmar Durumu

4- Harita Mühendislerince Düzenlenmiş İhdas Folyesi

5- İşlem Gören Ve Bitişiğindeki Parsellerde S.M.Ö (Sivil Mimari Örneği) Bulunması Halinde; Bursa Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' Nun İlgili Kararı

 

İFRAZ için gerekli belgeler

Dilekçe

Tapu fotokopisi(2 adet)

İmar durumu

Harita mühendislerince düzenlenmiş ifraz folyesi

İşlem gören ve bitişiğindeki parsellerde s.m.ö (sivil mimari örneği) bulunması halinde; Bursa Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' nun ilgili kararı

İşlem gören parselde s.m.ö (sivil mimari örneği) bulunması halinde; yapının kurul onaylı projesi

Harç

 

TEVHİD için gerekli belgeler

Dilekçe

Tapu fotokopisi(2 adet)

İmar durumu

Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosunca hazırlanmış tevhid belgesi

İşlem gören ve bitişiğindeki parsellerde s.m.ö (sivil mimari örneği) bulunması halinde; Bursa Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' nun ilgili kararı

İşlem gören parselde s.m.ö (sivil mimari örneği) bulunması halinde; yapının kurul onaylı projesi

Harç

                        

 

                     

EVLENME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Evlilik için Sağlık Raporu. (Mahalle Aile Hekimliği)

2-Nüfus Müdürlüğünden Evlenme Ehliyet Belgesi.

3- 3' er Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 Aylık Hali Olunacak ve Fotokopi

Resim Olmayacak bayanların yüz, alın ve çene açık belirgin ön profil resim.)

4- Kimlik Aslı ve Fotokopileri.

5-BAŞVURU ESNASINDA ÇİFTLER BİRLİKTE GELMEK ZORUNDADIR.

6- 16 Yaşını Doldurup 17'sinden Gün Alan Çiftler Aile Mahkemesinden

Evlenme izin kararı.17 Yaşını Bitirip 18 Yaşından Gün Alan Çiftler

Anne ve Baba Rızası ile Evlenebilir.

7- Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 10 Ay Geçmemiş ise Aile

Mahkemesinden İddet Müddeti Kararı Alınacak. (Boşanan Bayan İçin)

8- Çiftlerden birinin Başka ilde Bulunması Halinde Bağlı Bulunduğu Nikah

Dairesinden Tek Taraflı İzin Belgesi Alması.

9- Yabancı Uyruklular için (Pasaport Aslı ve Fotokopisi) Kendi Ülkelerinden

Apostilli Bekarlık Belgesi ve Doğum Belgesi Alınıp Türkçeye Çevrilip

Evlenecek Yabancı Çiftler Türkiye'de ise İstanbul'daki Konsolosluğundan

Alınacak Bekarlık Belgesi. İstanbul Valiliği Hukuk İşlerinde Onaylatılması.

İstanbul'da Konsolosluğu Yok ise Ankara'daki Büyükelçiliklerden Alınacak

Bekarlık Belgesi Dış İşleri Bakanlığına Onaylatılması.

10- Müracaat Saatleri (08:00 – 12:00 ) (13:00 – 16:00 ) Çiftlerin Beraber

Gelmeleri Gerekmektedir.

11- Mal Ayrılığı Talebi Olanlar Noterden Yaptırmış Oldukları Mal Ayrılığı

Sözleşmesini Müracaatta İbraz Etmesi.

12- Müracaat Evrakları Alındığı Tarihten İtibaren 6 Ay Geçerlidir.

NOT: Gün Alıp Makbuz Yatıranların İptali Halinde

Para İadesi Yapılmayacaktır.

 

 

İMAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Yapı ruhsatı yenileme için gerekli belgeler

1- dilekçe ;

2- emlak vergi makbuzu veya emlak servisinden borcu olmadığını belirten yazı

3- tapu yazısı

4- mimari proje

5- inşaat ruhsatı

6- proje müellifi mimar/inşaat mühendisi/makine mühendisi/elektrik mühendisi(b.ş. Kaydı / büro tescil belgesi)

7- su makbuzu, elektrik makbuzu, ssk bildirgesi, beton döküm faturasından herhangi biri

4708 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği gereği yapı denetim kuruluşunun ruhsat başvurusu sırasında dosyada bulunması gereken evraklar için gerekli belgeler

1- noter tasdikli yapı denetim izin belgesi

2- yapı denetim kurumu imza yetki belgesi ve imza sirküleri

3- yapıya ilişkin bakanlıkça onaylı bilgi formunun aslı / denetçi mimar / mühendis ve yardımcı kontrol elemanı ile yapı denetim kuruluşu imzalı form

4- yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında yapılan yapı denetimi hizmet sözleşmesi

5- yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi, yapı denetçisi inşaat müh. İle yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgesi (muhtarlıktan alınacak)

6- yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında yapılan yapım sözleşmesi (noterden onaylı)

7- yapı müteahhit ile şantiye şefi arasında yapılan yapım sözleşmesi (varsa)

8- yapı müteahhidi ticaret ve sanayi odası'ndan alınan müteahhitlik faaliyet belgesi, noterden onaylı taahhütname, vergi kaydı (müteahhit için büyükşehir kaydı)

9- bakanlıkça verilen denetçi mimar ve denetçi mühendis belgeleri sureti

10- yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yattığına dair banka makbuzu

11- damga vergisi (0,0075)

 

İmar durumu için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Tapu fotokopisi

3. Çap fotokopisi

4. Mahkeme yazısı (mahkeme tarafından istendi ise)

5.harç

 

İmar durumu guncellenmesi için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. İmar durumu

3. Harç

 

İmar durumu sureti için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Tapu fotokopisi (varsa)

3. Çap

4. Harç

 

Temel üstü vizesi için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Yapı ruhsatı

3. Mimari proje (onaylı)

4. Harita uygulama belgesi (harita mühendisi tarafından)

5. Harç

 

Toprak vizesi için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Yapı ruhsatı

3. Harita uygulama belgesi (harita mühendisi tarafından)

4. Mimari proje (onaylı)

5. Harç

 

Yapı denetim kuruluşu ruhsat dosyasında bulunması gereken evraklar için gerekli belgeler

1- dilekçe (inşaat adresi yazılacak)

2- tapu

3- çap (aslı)

4- imar durumu

5- kotlu kroki

6- aplikasyon krokisi (aslı)

7- mimari proje (4 adet)

8- statik proje ve hesapları (3 adet)

9- sıhhi tesisat projesi (3 adet)

10- elektrik projesi (3 adet)

11- harita uygulama projesi (3 adet)

12- ısı yalıtım projesi

13- kalorifer projesi (varsa)

14- p.t.t. Projesi

15- asansör projesi(gerekli ise-3 adet)

16- sığınak raporu (gerekli ise)

17- çıkmalar için noterden muvafakat (varsa)

18- kaldırım kanalizasyon ilişiği

19- imar yasası 18. Madde ilişi

20- emlak vergi makbuzu veya emlak servisinden borcu olmadığını belirten yazı

21- tapu yazısı

22- proje müellifi mimar / inşaat mühendisi / makine mühendisi / elektrik mühendisi /b.ş. Kaydı / büro tescil belgesi

 

Tadilat ruhsatı için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Tapu

3. İmar durumu (varsa)

4. Vekalet(başkasının adına ise)

5. Mimari proje veya betonarme proje(3 adet)

6. Ruhsat aslı

7. Harç

 

İmar planı değişikliği için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Tapu

3. Şehir plancısına hazırlatılan plan teklifi

 

Yapı kullanma izni belgesi için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Yapı ruhsatı (aslı)

3. Mimari proje

4. Vekaletname

5. Harç

 

Fenni yönden muayene isteği için gerekli belgeler

1. Dilekçe (belirtilen işyeri jandarma bölgesinde ise)

2. Emniyetten yazı (belirtilen işyeri polis bölgesinde ise)

3. Tapu fotokopisi

4. Bina projesi (ruhsatlı ise)

5. Statik rapor veya rölevesi (ruhsatlı değil ise)

 

Kat mülkiyeti tastiki için gerekli belgeler

1- dilekçe

2- onaylı mimari proje

3- ruhsatın aslı

4- 13x18 ebatlarında cepheden çekilmiş ikişer adet fotoğraf

5- binanın tamamına ait yapı kullanma izni

6- harç

 

B.k.t.v.k.v. Havale için proje için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Mimari proje

3. Çap

4. Aplikasyon krokisi

5. Tapu örneği

6. Kotlu kroki

7. İmar durumu

 

Parselasyon plan tadilatı için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Çap

3. Tapu fotokopisi

 

Plan örneği için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Tapu

3. Harç

 

Isı yalıtımı vizesi için gerekli belgeler

1. Dilekçe

2. Mimari proje (tasdikli)

3. Isı yalıtımı projesi

4. Yapı ruhsatı(aslı)

5. Harç

 

 

...Hazırlanan Belgeler..

 

...

 
 
 
 

Anasayfa  /  Geri   /  Site İçi Arama    İletişim     Sık Kullanılanlara Ekle

 
  KARACABEY KENT KONSEYİ    Cumhuriyet Meydanı No:1 KARACABEY / BURSA | Tel : 0224 676 86 40 | E-Posta: bilgi@karacabey.bel.tr
KARACABEY KENT KONSEYİ Bilgi İşlem Merkezi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
www.karacabey.bel.tr
 
 
                 
KURUMSAL İDARİ YAPI PROJELER HİZMETLER   İHALELER ORGANİZASYON ŞEMASI KARACABEY İLETİŞİM